Predolgo čakanje na rešitve pritožb o pravicah iz javnih sredstev

Marina Vrbnjak, 12.1.2019
Nataša Juhnov

"Kako dolgo ste čakali na rešitev pritožbe?" je vprašanje, ki se velikokrat pojavi na spletnih družbenih omrežjih. Po odgovorih sodeč, nekateri tudi dve leti. V tem primeru govorimo o pritožbah podanih na odločbe Centrov za socialno delo, ki odločajo o pravicah iz javnih sredstev, kot so otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, socialna pomoč ...

Nedopustno dolgi zaostanki pri reševanju pritožb zoper odločitve o pravicah iz javnih sredstev že dolgo krnijo zaupanje ljudi v pravno državo. Ljudem se zdi nerazumljivo, da so sami dolžni spoštovati roke, določene z zakoni, državni organi pa jih kršijo in za to nihče ne odgovarja.

image
CSD Murska Sobota 

Trenutno obravnavajo pritožbe zoper odločbe o otroškem dodatku, subvenciji vrtca in državni štipendiji iz začetka leta 2016, kar pomeni, da stranke odgovor na pritožbo dobijo v dveh letih ali celo pozneje - čeprav je zakonski rok največ dva meseca.

Letno 150 pritožb

"Posebne uradne evidence o številu pritožb ne vodimo, bodo pa zajete v letnem poročilu, ko bomo lahko iz informacijskega sistema prenesli podatke. Ker je informacijski sistem v nadgradnji, za zdaj ti izpisi še niso mogoči," je sredi decembra povedal Branko Petovar, v. d. direktorja Centra za socialno delo (CSD) Pomurje.

Državljani se morajo zakonskih rokov striktno držati, državni organi pa očitno ne

Ocenjuje, da je na letni ravni na območju Murske Sobote okrog 150 pritožb. "Od teh jih je večina zavrnjenih, kakšnih deset je vrnjenih v ponovni postopek, le dvema je bilo v zadnjem obdobju ugodeno."

image
Nataša Juhnov Branko Petovar, v. d. direktorja CSD Pomurje 

"Povprečni čas reševanja pritožb je težko oceniti, ker so nekatere rešene razmeroma hitro, torej v roku, v katerem mora organ druge stopnje pritožbo rešiti. Se pa občasno še vedno najde kakšna zadeva iz lanskega leta ali še celo starejša. Od vsebine posamezne pritožbe je odvisno, ali se lahko reši na prvi stopnji ali jo je treba odstopiti organu druge stopnje," še dodaja Petovar.

Za ministrico zamude nedopustne

"Ministrica Ksenija Klampfer se je seznanila z zaostanki, ki jih imamo na področju reševanja pritožb na odločitve centrov za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Ministrici se zdijo takšne zamude pri reševanju nedopustne in zato že načrtuje ukrepe, s katerimi bi zaostanke odpravili," pa sporočajo iz kabineta ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

image
Leon Vidic/delo Ministrica Ksenija Klampfer 

Trenutno na področju reševanja pritožb v zvezi s pravicami iz javnih sredstev redno dela pet javnih uslužbencev, ki v povprečju mesečno rešijo okoli 640 pritožb. V reševanje so dodatno vključili še 14 javnih uslužbencev ministrstva, ki poleg svojega rednega dela obravnavajo še pritožbe in tako na mesec rešijo v povprečju 120 dodatnih pritožb oziroma v celotnem obdobju trajanja projekta predvidoma 1440 pritožb.

Varuh za števec zaostankov
Na problematiko predolgega odločanja o pravicah iz javnih sredstev in odločanja pristojnega ministrstva o pritožbah opozarja tudi urad varuha človekovih pravic: "V začetku decembra smo se srečali z novo ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenijo Klampfer in jo opozorili na nedopustnost dolgih postopkov. Varuh v zvezi s tem že leta priporoča sprejetje celovitega programa za njihovo odpravo in med drugim ponovno uvedbo števca zaostankov." Od sredine decembra je števec pritožb tudi objavljen na spletni strani ministrstva.

En uslužbenec je bil prav za namen reševanja pritožb zaposlen dodatno za določen čas. "Te ukrepe za odpravljanje zaostankov pri reševanju pritožb bomo nadaljevali tudi v prihodnje in jih še nadgradili. Naš cilj je v obdobju dveh let zaostanke popolnoma odpraviti," zagotavljajo na ministrstvu.

Brez zamudnih obresti

Prednostno rešujejo pritožbe zoper odločbe o denarni socialni pomoči in varstvenem dodatku, saj gre pri teh dveh pravicah za zagotavljanje sredstev za osnovno preživetje oziroma sredstev za kritje stroškov trajnih potrošnih dobrin za osebe, ki z delom ne morejo več vplivati na svoj socialni položaj.

image
Vestnik Števec pritožb, objavljen na spletni strani ministrstva 

"Druge pritožbe se rešujejo po vrstnem redu, kot prispejo na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Okoli 10 odstotkov pritožb je rešenih za stranke ugodno, pravico dobijo izplačano za nazaj, ne prejmejo pa zamudnih obresti," še pravijo na ministrstvu.

Anketa

Obdarujete mame v družini ob materinskem dnevu?

Sudoku