seniorji.info - Invalidska pokojnina 2015
 
pišite nam | informacije o spletni strani | najbolj brane novice  
   
 
   
  PRVA STRAN  
  DRUŠTVA UPOKOJENCEV  
  MOJE ZDRAVJE  
  RECEPTI  
  MOJ VRT  
  ZANIMIVOSTI  
  IZLETI  
  ŠPORT IN REKREACIJA  
  ZDRAVA VADBA  
  PRAKTIČNI NASVETI  
  POMOČ, OSKRBA IN VAROVANA STANOVANJA  
  DOMOVI ZA STAREJŠE  
  POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI  
  PONUDBA ZDRAVILIŠČ  
 
Invalidska pokojnina 2015
četrtek, 8.1.2015
         

Invalidska pokojnina 2015
Pravica do invalidske pokojnine je pogojena z obstojem invalidnosti zavarovanca in nekaterih drugih pogojev, določenih v zakonu. Obstoj invalidnosti ugotavlja invalidska komisija zavoda.

Invalidnost je podana, če se je zavarovancu zaradi nastalih sprememb v zdravstvenem stanju, ugotovljenih po zakonu, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije, zmanjšala zmožnost za:

 • zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta
 • oziroma
 • poklicno napredovanje.

Vzroki za nastanek invalidnosti so:

 • poškodba pri delu,
 • poklicna bolezen,
 • bolezen,
 • poškodba zunaj dela.

Natančnejše pogoje o tem, kdaj je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, določa zakon. 


ZPIZ: Novosti pri upokojevanju in spremembe za upokojence v letu 2015

Odmevi: Upokojevanje, pokojnine in regres 2015, gost direktor ZPIZ

Starostna pokojnina 2015 - zloženka z informacijami in pogoji

Letni dodatek za upokojence 2015: 140 - 390 evrov

Kakšni so pogoji za upokojitev v 2015?

Informativni izračun za upokojitev v 2015

Pokojnina 2015 - kaj moramo storiti pred zaključkom dela?

Upokojitev v 2015 je možna pri nižji starosti


Kategorije invalidnosti
Zavarovanca, pri katerem nastane invalidnost, invalidska komisija razporedi glede na preostalo delovno zmožnost v eno od treh kategorij in sicer:

I. kategorijo:

 • če ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali
 • če ni zmožen opravljati svojega poklica in nima več preostale delovne zmožnosti;

II. kategorijo:

 • če je njegova delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50% ali več;

III. kategorijo:

 • če ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja določeno delo s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma
 • če je njegova delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50% ali
 • če še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem dela.

a) Kaj šteti kot svoj poklic?

Po zakonu je to delo na delovnem mestu, na katerem zavarovanec dela in vsa tista dela, ki ustrezajo njegovim telesnim in duševnim zmožnostim, za katera ima ustrezno strokovno izobrazbo, dodatno usposobljenost in delovne izkušnje, ki se za določena dela zahtevajo v skladu z zakoni ali kolektivnimi pogodbami.

Pri osebi, zavarovani kot samozaposleni, družbenik ali kmet, se kot svoj poklic šteje opravljanje dejavnosti, ki je podlaga za zavarovanje in vsa dela, ki ustrezajo njenim telesnim in duševnim zmožnostim, za katera ima ustrezno strokovno izobrazbo, dodatno usposobljenost in delovne izkušnje. Invalidnost je pri takem zavarovancu podana, če ni več zmožen polni delovni čas opravljati dejavnosti, na podlagi katere je zavarovan.

Če oseba v času nastanka invalidnosti ni vključena v obvezno zavarovanje, lahko zahteva, da se ji kot svoje delo šteje delo, ki ga je najmanj eno leto opravljala v zadnjih dveh letih pred nastankom invalidnosti.

b) Obstoj preostale delovne zmožnosti?

Preostala delovna zmožnost, ki se ugotavlja le v primeru, če je zavarovanec invalid II. ali III. kategorije invalidnosti, je podana:

 • če lahko dela s polnim delovnim časom in z delovnim naporom, ki ne poslabša njegove invalidnosti, na drugem delovnem mestu, ustreznem njegovi strokovni izobrazbi ali usposobljenosti, ali
 • če se lahko s poklicno rehabilitacijo usposobi za drugo delo s polnim delovnim časom na drugem delovnem mestu ali
 • če se lahko s poklicno rehabilitacijo usposobi za drugo delo za najmanj štiri ure dnevno ali
 • če lahko opravlja delo najmanj štiri ure dnevno.

Zloženka kako in do kolikšne invalidske pokojnine v letu 2015

Vri: ZPIZ

Upokojitev in pokojnine 2015 - informacije


Bodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.

- Vrni se nazaj na POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI

- Vrni se nazaj na PRVO STRAN

Priporočamo ogled naslednjih novic:
  Upokojitev in pokojnine - informacije
Pogoji, predčasna upokojitev, dohodnina, izračun, zloženka.
nedelja, 1.3.2015
 
  ZPIZ: Novosti pri upokojevanju in spremembe za upokojence v letu 2015
Novi pogoji za upokojitev, letni dodatek, dodatno delo ...
torek, 6.1.2015
 
  Odmevi: Upokojevanje, pokojnine in regres 2015 - gost direktor ZPIZ-a
Upokojencev, ki bodo v 2015 prejeli regres bo več ...
sreda, 7.1.2015
 
  Upokojitev v 2015 je možna pri nižji starosti
Zaradi skrbi za otroka, služenja vojaškega roka, dela za ...
sobota, 14.11.2015
 
 

četrtek, 1.1.1970
 
  Nova e-storitev ZPIZ-a
Kaj narediti, če podatki v novi e-storitvi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje niso točni?
petek, 14.2.2014
 
  General Aksentijevič in pokojnina
Upokojeni general Aksentijevič toži Zmaga Jelinčiča zaradi njegove izjave o upravičenosti do slovenske pokojnine. 
petek, 7.11.2008
 
 
 
 


 
Save Save