pišite nam | informacije o spletni strani | najbolj brane novice  
   
 
   
  PRVA STRAN  
  DRUŠTVA UPOKOJENCEV  
  MOJE ZDRAVJE  
  RECEPTI  
  MOJ VRT  
  ZANIMIVOSTI  
  IZLETI  
  ŠPORT IN REKREACIJA  
  ZDRAVA VADBA  
  PRAKTIČNI NASVETI  
  POMOČ, OSKRBA IN VAROVANA STANOVANJA  
  DOMOVI ZA STAREJŠE  
  POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI  
  PONUDBA ZDRAVILIŠČ  
 
Uskladitev socialnih transferjev
sobota, 13.1.2018
         

NEUSKLAJEVANJE SOCIALNIH TRANSFERJEV DO 31. DECEMBRA 2018

Na podlagi 66. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17; v nadaljevanju ZIPRS1819) se transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 - ZŠtip, 10/08 - ZVarDod, 71/08, 98/09 - ZIUZGK, 62/10 - ZUPJS, 85/10, 94/10 - ZIU 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF in 96/12 - ZPIZ-2; v nadaljnjem besedilu: ZUTPG) do 31. decembra 2018 ne usklajujejo, razen osnovnega zneska minimalnega dohodka iz prve alineje 5. člena ZUTPG.

USKLADITEV SOCIALNIH TRANSFERJEV V JULIJU 2011

Na podlagi Sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011 (Uradni list RS, št. 57, z dne 15. 7. 2011) so se z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-junij 2011 z veljavnostjo od 1. 7. 2011 dalje, in sicer za 0,475 %, uskladile naslednje dajatve, za izplačilo katerih je pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije:

  • dodatek za pomoč in postrežbo,
  • invalidnine za telesno okvaro.

Dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje kategorije upravičencev znaša od 1. 7. 2011 dalje 414,5 EUR, za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb 290,15 EUR in za opravljanje večine življenjskih potreb 145,08 EUR.

Nominalne višine zneskov invalidnine za telesno okvaro od 1. 7. 2011ZPIZ

Bodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.

SaveSaveSaveSave

- Vrni se nazaj na POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI

- Vrni se nazaj na PRVO STRAN

Priporočamo ogled naslednjih novic:
  Zakon o spremembah in dopolnitvah (ZPIZ-2E)
Veljati je začel prvega januarja 2018.
petek, 5.1.2018
 
  Način obdavčitve pokojninskih dajatev, tehnika odmere in izračuna 2018
V letu 2018 v primerjavi s preteklim letom ni sprememb.
petek, 23.2.2018
 
  Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
Vsebina in področje zakona.
ponedeljek, 26.2.2018
 
  Izplačilo neizplačanih zapadlih pokojnin in drugih denarnih prejemkov dedičem
Zapadli denarni prejemki se lahko podedujejo.
četrtek, 22.2.2018
 
 
 
 


 
Save Save