pišite nam | informacije o spletni strani | najbolj brane novice  
   
 
   
  PRVA STRAN  
  DRUŠTVA UPOKOJENCEV  
  MOJE ZDRAVJE  
  RECEPTI  
  MOJ VRT  
  ZANIMIVOSTI  
  IZLETI  
  ŠPORT IN REKREACIJA  
  ZDRAVA VADBA  
  PRAKTIČNI NASVETI  
  POMOČ, OSKRBA IN VAROVANA STANOVANJA  
  DOMOVI ZA STAREJŠE  
  POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI  
 
Ukrepi za višjo delovno aktivnost starejših
ponedeljek, 15.5.2017
         

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo okrepilo izvajanje ukrepov za višanje delovne aktivnosti starejših v Sloveniji.

Podatki kažejo, da se stanje na trgu dela izboljšuje. Rast števila delovno aktivnih beležimo v vseh starostnih kategorijah. Kljub spodbudnim trendom starejši ostajajo ranljiva ciljna skupina. V primerjavi z drugimi starostnimi skupinami se počasneje zaposlujejo in dlje časa ostajajo brezposelni. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo zato okrepilo izvajanje ukrepov za višanje delovne aktivnosti starejših v Sloveniji.

Cilji ministrstva in Zavoda za zaposlovanje:

 • Intenzivno vključevanje starejših v programe aktivne politike zaposlovanja
 • Vzpostavitev in izvajanje programov socialne aktivacije, ki bodo omogočili razreševanje socialnega položaja starejših z namenom njihove ponovne aktivacije na trgu dela
 • Krepitev informiranja in ozaveščanja delodajalcev
 • Usposabljanje svetovalcev zaposlitve za učinkovito delo s starejšimi brezposelnimi

Starejšim od 50 let je na voljo več različnih programov aktivne politike zaposlovanja:

 • Zaposli.me 2016/2017 – javno povabilo delodajalcem za pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih. Zaposlitve morajo biti sklenjene za najmanj 12 mesecev.
 • Usposabljanje na delovnem mestu, ki je namenjen usposabljanju in pridobivanju novih praktičnih znanj in kompetenc. Namen je, da se posameznik vključi v delovni proces, pod nadzorom mentorja, in svoje teoretično znanje nadgradi s praktičnimi izkušnjami.
 • Program Neformalno izobraževanje in usposabljanje nudi izobraževanja ali usposabljanja brezposelnih za opravljanje poklicnih del in nalog, po katerih povprašujejo delodajalci.
 • Delovni preizkus, v okviru katerega se lahko oseba preizkusi na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu (do 1 mesec).
 • Javna dela 2017 – javno povabilo je odprto le še v Območni službi Sevnica.

Za lažjo ponovno aktivacijo bodo vzpostavljeni programi socialne aktivacije, ki bodo ciljno usmerjeni tudi na starejše.

Oprostitev plačila prispevkov


Delodajalci, ki zaposlijo brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki je bila najmanj pol leta v evidenci brezposelnih, so oproščeni plačila prispevkov za obvezna zavarovanja. Spodbudo bo mogoče izkoristiti za vse zaposlitve, sklenjene v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. Od januarja 2016 do februarja 2017 je spodbudo koristilo 998 delodajalcev za zaposlitev 1.083 starejših brezposelnih oseb.

Krepitev ozaveščanja delodajalcev

Na podlagi izkušenj zavoda se bo okrepilo ozaveščanje in informiranje delodajalcev. Delodajalci mnogokrat premalo prepoznajo pomen oz. prednosti večgeneracijskega okolja in s tem izgubljajo dodano vrednost, ki jo lahko v delovnem okolju nudijo starejši delavci. Starejše odlikujejo dolgoletne izkušnje in znanja, ki imajo neprecenljivo vrednost in lahko pozitivno vplivajo na konkurenčnost podjetja.

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Poleg ukrepov, ki so namenjeni brezposelnim osebam, se bodo izvajali tudi ukrepi, namenjeni zaposlenim. Da se bomo v Sloveniji lažje soočili s spremembami starostne strukture prebivalstva, je bil pripravljen program Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile.

Program predvideva izvedbo več aktivnosti, ki bodo usmerjene v:

 • izboljšanje kompetenc starejših zaposlenih,
 • podporo delodajalcem pri uvajanju ukrepov za podaljševanje delovne aktivnosti starejših in
 • spreminjanje stališč in negativnih stereotipov o starejših zaposlenih.

Program izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad. Za opisane aktivnosti bo v obdobju 2016 do 2022 namenjenih 30 milijonov evrov. V različna usposabljanja se bo vključilo 12.500 starejših delavcev (v starosti nad 45 let).


Vir: MDDSZ

Upokojitev in pokojnine 2017 - informacije

Bodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.

SaveSaveSave

- Vrni se nazaj na POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI

- Vrni se nazaj na PRVO STRAN

Priporočamo ogled naslednjih novic:
  Kaj vse vpliva na višino pokojnine?
Vpliv pokojninske dobe na višino pokojnin, hkrati pa opozarjamo na pomen njenega ohranjanja, dokler je ...
ponedeljek, 27.2.2017
 
  Višina dodatka za pomoč in postrežbo dementne osebe
Informacije o pogojih in upravičenosti do dodatka in ...
ponedeljek, 15.5.2017
 
  Dokup študijskih let
Ali jih je še možno dokupiti?
četrtek, 6.4.2017
 
  Poklicno zavarovanje
Pogoji za pridobitev pravice do poklicne pokojnine, informativnih podatkov, postopek upokojitve ...
sreda, 5.4.2017
 
  Poklicno zavarovanje
Pogoji za pridobitev pravice do poklicne pokojnine, informativnih podatkov, postopek upokojitve ...
sreda, 5.4.2017
 
 
 
 


 
Save Save