pišite nam | informacije o spletni strani | najbolj brane novice  
   
 
   
  PRVA STRAN  
  DRUŠTVA UPOKOJENCEV  
  MOJE ZDRAVJE  
  RECEPTI  
  MOJ VRT  
  ZANIMIVOSTI  
  IZLETI  
  ŠPORT IN REKREACIJA  
  ZDRAVA VADBA  
  PRAKTIČNI NASVETI  
  POMOČ, OSKRBA IN VAROVANA STANOVANJA  
  DOMOVI ZA STAREJŠE  
  POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI  
 
Predčasna pokojnina v letu 2017
 
         

I. KAJ JE TREBA STORITI PRED ZAKLJUČKOM DELA?

V primeru, da ste zaposleni, vas mora delodajalec zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi najprej odjaviti iz obveznega pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja (delodajalec vas bo odjavil iz zavarovanja z obrazcem M-2, ki je na razpolago na spletni strani ZZZS.

Če ste samozaposleni, morate opraviti izbris iz Poslovnega registra Slovenije in se ravno tako odjaviti iz obveznega pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja z obrazcem M-2, ki ga s kvalificiranim digitalnim potrdilom (brezplačno ga pridobite na upravni enoti) lahko oddate tudi preko portala e-VEM.

Potem vložite zahtevo za priznanje pravice do predčasne pokojnine pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

Če imate kvalificirano digitalno potrdilo (brezplačno ga pridobite na upravni enoti), zahtevo za priznanje pravice do starostne pokojnine:

Izpolnjenemu obrazcu priložite še:

 • delovno knjižico in morebitna druga dokazila (npr. odločba o priznanju pokojninske dobe),
 • dokazilo o prenehanju obveznega zavarovanja (npr. akt o prenehanju delovnega razmerja, samozaposleni potrdilo o izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije, zavarovanci, prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje, obrazec M-2 ipd.),
 • potrdilo delodajalca o obdobju in višini plačanih prispevkov za tekoče koledarsko leto,
 • potrdilo o regresu za letni dopust v letu uveljavljanja predčasne pokojnine,
 • dokazilo o zaposlitvi v tujini.

Izpolnjen zahtevek za priznanje pravice do predčasne pokojnine skupaj z dokazili lahko oddate:

 • po pošti ali
 • osebno na najbližji območni enoti ZPIZ.

Za kakršnekoli dodatne informacije in pojasnila v zvezi z upokojitvijo se lahko obrnete na strokovne delavce ZPIZ:

 • osebno na najbližji enoti (v času uradnih ur),
 • po telefonu ali e-pošti

01/474 51 00, informacije@zpiz.si ali oelj@zpiz.si (sedež zavoda v Ljubljani in OE Ljubljana)
03/420 25 00, oece@zpiz.si (OE Celje)
05/610 65 00, oekp@zpiz.si (OE Koper)
04/280 95 50, oekr@zpiz.si (OE Kranj)
02/250 71 00, oemb@zpiz.si (OE Maribor)
02/530 48 10, oems@zpiz.si (OE Murska Sobota)
05/330 89 00, oeng@zpiz.si (OE Nova Gorica)
07/338 15 50, oenm@zpiz.si (OE Novo mesto)
02/821 66 10, oera@zpiz.si (OE Ravne na Koroškem)

II. SPLOŠNI POGOJI

Pravica do predčasne pokojnine je pogojena z  dopolnitvijo določene starosti in pokojninske dobe. Za pridobitev pravice do te pokojnine morata biti hkrati izpolnjena oba pogoja, ki se v prehodnem obdobju razlikujeta glede na spol zavarovanca.

Ženska izpolni pogoje, če je dopolnila:

 • starost 59 let in 4 mesece ter 39 let in 8 mesecev pokojninske dobe,
moški pa, če je dopolnil:
 • starost 59 let in 8 mesecev ter 40 let pokojninske dobe.

III. ODMERA PREDČASNE POKOJNINE

Predčasna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način, kot je določen za odmero starostne pokojnine in v enakem odstotku, kot bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo odmerila starostna pokojnina.

Tako odmerjena pokojnina se nato za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti:

 •     63 let in 6 mesecev (ženska) oziroma
 •     65 let (moški)

zmanjša za 0,3 odstotka.

Zmanjšanje pokojnine ne sme znašati več kot znaša zmanjšanje za pet let manjkajoče starosti, to je 18 odstotkov!

Zmanjšanje pokojnine je trajno! Poznejša dopolnitev starosti, predpisane za pridobitev pravice do starostne pokojnine, na pridobljeno pravico nima nobenega vpliva.

IV. IZPLAČILO 20 ODSTOTKOV PREDČASNE POKOJNINE

Osebi, ki je ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do predčasne pokojnine obvezno vključena v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas, in ostane še naprej v zavarovanju v nespremenjenem obsegu, se na njeno zahtevo izplačuje 20 odstotkov predčasne pokojnine, do katere bi bila upravičena na dan njene uveljavitve. Do izplačila navedenega zneska je upravičena od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve.

Tako izplačilo pokojnine je časovno omejeno do prenehanja zavarovanja za polni delovni oziroma zavarovalni časi ali morebitne uveljavitve delne pokojnine.

Pri upravičencih do izplačila 20 odstotkov predčasne pokojnine, ki so to pravico uveljavili pred uveljavitvijo novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (1. 1. 2016) in so ostali obvezno zavarovani v nespremenjenem obsegu, ki pa je bil krajši od polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, se 20 odstotkov predčasne pokojnine preneha izplačevati ob dopolnitvi 65 let starosti, razen v primeru, če se obvezno zavarujejo za polni delovni oziroma zavarovalni čas.

Upravičenci do izplačila 20 odstotkov predčasne pokojnine, ki se jim je ta del pokojnine prenehal izplačevati ob dopolnitvi 65 let starosti, lahko to izplačilo ponovno uveljavijo, če se obvezno vključijo v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom.

Pri ugotavljanju pogojev za izplačevanje 20 odstotkov predčasne pokojnine se za izpolnitev pogoja pokojninske dobe za pridobitev pravice do predčasne pokojnine ne upošteva dodana doba, pridobljena na podlagi obveznega dodatnega oziroma poklicnega zavarovanja.

V primeru, da se oseba, ki je uveljavila izplačilo dela predčasne pokojnine, pozneje odloči uveljaviti pravico do predčasne pokojnine, ker še ne izpolnjuje pogojev za starostno pokojnino, se ji višina zmanjšanja pokojnine določi upoštevaje število manjkajočih mesecev do dopolnitve starosti 65 let (moški) oziroma 63 let in 6 mesecev (ženska).

V primeru, da zavarovanec, ki je uveljavil izplačilo 20 odstotkov predčasne pokojnine, izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, to dejstvo ne vpliva na izplačilo dela predčasne pokojnine!

V. IZPOLNJEVANJE POGOJEV PO PREJŠNJIH PREDPISIH

Oseba, ki je izpolnila pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih, veljavnih do 31. decembra 2012 in izpolnjuje ali izpolni tudi pogoje za pridobitev pravice do predčasne pokojnine ter ostane v zavarovanju za polni delovni oziroma zavarovalni čas, lahko zahteva izplačilo 20 odstotkov pokojnine po predpisu, ki si ga sama izbere. Uveljavitev izplačila 20 odstotkov pokojnine po enem izmed predpisov nima za posledico izgube pravice do odmere pokojnine po drugem predpisu.


Vir: ZPIZ

Bodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.Upokojitev in pokojnine 2017 - informacije

Bodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.

- Vrni se nazaj na POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI

- Vrni se nazaj na PRVO STRAN

Priporočamo ogled naslednjih novic:
  Kdaj ZPIZ nakaže prvo pokojnino?
Prejel/a sem odločbo o upokojitvi in me zanima, kdaj lahko pričakujem nakazilo?
četrtek, 20.7.2017
 
  Izplačilo pripadajočih zneskov dedičem
Na podlagi katerih dokumentov se izvede izplačilo pripadajočih zneskov dedičem?
sobota, 1.4.2017
 
  Upokojitev in pokojnine 2017 - informacije
Informacije z zvezi s pokojninami v letu 2017.
sreda, 15.2.2017
 
  Izplačilo letnega dodatka uživalcem pokojnin po določbah EU
Ali so upravičeni do letnega dodatka?
petek, 21.4.2017
 
  Izplačilo zapadlih prejemkov v primeru smrti uživalca?
Do kdaj jih zavod izplača?
sreda, 8.3.2017
 
  Letni dodatek za upokojence 2017 - ali sem upravičen?
Kako je z izplačilom v letu uveljavitve ali prenehanja?
nedelja, 12.3.2017
 
  Vdovska pokojnina 2017 - pogoji, višina, informacije, komu pripada?
Ali sem upravičena do vdovske pokojnine ...?
torek, 21.2.2017
 
 
 
 


 
Save Save
Anketa
Kaj naredite z ostanki hrane?
  Zavržem jih.
  Pojem jih kasneje.
  Iz njih pripravim novo jed.
  Obroke načrtujem tako, da hrana ne ostaja.
  Z njimi nahranim živali.
   
Št. glasov 51