pišite nam | informacije o spletni strani | najbolj brane novice  
   
 
   
  PRVA STRAN  
  DRUŠTVA UPOKOJENCEV  
  MOJE ZDRAVJE  
  RECEPTI  
  MOJ VRT  
  ZANIMIVOSTI  
  IZLETI  
  ŠPORT IN REKREACIJA  
  ZDRAVA VADBA  
  PRAKTIČNI NASVETI  
  POMOČ, OSKRBA IN VAROVANA STANOVANJA  
  DOMOVI ZA STAREJŠE  
  POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI  
  PONUDBA ZDRAVILIŠČ  
 
Obrazci Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 2018
sobota, 24.2.2018
         

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije (SODPZ) je vzajemni pokojninski sklad, namenjen zaposlenim, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela.

SODPZ v imenu in za račun zavarovancev in drugih upravičencev upravlja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

OBRAZCI SODZP

OBRAZCI NAMENJENI ZAVAROVANCEM

 1. Zahtevek zavarovanca-člana za enkratno izplačilo oz. prenos sredstev

  Izpolni zavarovanec-član poklicnega zavarovanja za uveljavitev pravice do enkratnega izplačila oziroma prenosa sredstev v višini odkupne vrednosti zaradi starostne, predčasne, vdovske ali invalidske upokojitve v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

  V primeru, da ste kot zavarovanec NEREZIDENT in želite pri izplačilu sredstev uveljavljati oprostitev davka od drugih dohodkov, priložite k vašemu zahtevku še izpolnjen in potrjen obrazec KIDO 8 - Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga najdete tukaj.

 2. Zahtevek dediča oziroma upravičenca za primer smrti za izplačilo sredstev v primeru smrti zavarovanca-člana ali uživalca poklicne pokojnine

  Izpolni dedič oziroma upravičenec v primeru smrti zavarovanca poklicnega zavarovanja ali uživalca poklicne pokojnine.

 3. Zahtevek zavarovanca-člana MORS za prenos ali enkratno izplačilo odkupne vrednosti

  Izpolni zavarovanec-član MORS, ki izpolnjuje pogoje iz 7. odstavka 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) za prenos ali enkratno izplačilo odkupne vrednosti.

  Sestavni del zahtevka je Potrdilo Ministrstva za obrambo

  Izpolni MORS, ki potrjuje, da zavarovanec izpolnjuje pogoj za prenos ali enkratno izplačilo odkupne vrednosti skladno s 7. odstavkom 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

  V primeru, da ste kot zavarovanec NEREZIDENT in želite pri izplačilu sredstev uveljavljati oprostitev davka od drugih dohodkov, priložite k vašemu zahtevku še izpolnjen in potrjen obrazec KIDO 8 - Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga najdete tukaj.

 4. Zahtevek zavarovanca-člana POLICISTA za izplačilo odkupne vrednosti

  Izpolni zavarovanec POLICIST, ki izpolnjuje pogoje iz 54. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) za izplačilo odkupne vrednosti v enkratnem znesku.

  Sestavni del zahtevka je Potrdilo MNZ, Policija

  Izpolni MNZ, Policija, ki potrjuje, da zavarovanec izpolnjuje pogoje za izplačilo odkupne vrednosti v enkratnem znesku, skladno s 54. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol).

  V primeru, da ste kot zavarovanec NEREZIDENT in želite pri izplačilu sredstev uveljavljati oprostitev davka od drugih dohodkov, priložite k vašemu zahtevku še izpolnjen in potrjen obrazec KIDO 8 - Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga najdete tukaj.

 5. Zahtevek zavarovanca-člana za prenos sredstev zaradi dokupa pokojninske dobe in enkratno izplačilo oz. prenos sredstev

  Izpolni zavarovanec-član poklicnega zavarovanja za uveljavitev pravice do prenosa sredstev na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za namen dokupa pokojninske dobe ter do enkratnega izplačila oziroma prenosa preostanka sredstev v višini odkupne vrednosti zaradi starostne, predčasne ali invalidske upokojitve v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

  V primeru, da ste kot zavarovanec NEREZIDENT in želite pri izplačilu sredstev uveljavljati oprostitev davka od drugih dohodkov, priložite k vašemu zahtevku še izpolnjen in potrjen obrazec KIDO 8 - Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga najdete tukaj.

 6. Zahtevek uživalca poklicne pokojnine za enkratno izplačilo oz. prenos presežka sredstev

  Izpolni uživalec poklicne pokojnine za uveljavitev pravice do enkratnega izplačila oziroma prenosa sredstev v višini odkupne vrednosti po zaključenem obdobju prejemanja poklicne pokojnine v primeru presežka sredstev na svojem osebnem računu.

  V primeru, da ste kot zavarovanec NEREZIDENT in želite pri izplačilu sredstev uveljavljati oprostitev davka od drugih dohodkov, priložite k vašemu zahtevku še izpolnjen in potrjen obrazec KIDO 8 - Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga najdete tukaj.

 7. Zahtevek uživalca poklicne pokojnine za prenos sredstev zaradi dokupa pokojninske dobe in enkratno izplačilo oz. prenos sredstev

  Izpolni uživalec poklicne pokojnine za uveljavitev pravice do prenosa sredstev na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za namen dokupa pokojninske dobe ter do enkratnega izplačila oziroma prenosa preostanka sredstev v višini odkupne vrednosti po zaključenem obdobju prejemanja poklicne pokojnine v primeru presežka sredstev na svojem osebnem računu.

  V primeru, da ste kot zavarovanec NEREZIDENT in želite pri izplačilu sredstev uveljavljati oprostitev davka od drugih dohodkov, priložite k vašemu zahtevku še izpolnjen in potrjen obrazec KIDO 8 - Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga najdete tukaj.

 8. Vloga za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini

  Sestavni del vloge je Obrazec ZPIZ

  Izpolni zavarovanec poklicnega zavarovanja za informacijo o predvidenem datumu poklicne upokojitve in višini poklicne pokojnine.

 9. Zahtevek za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine

  Sestavni del zahtevka je Obrazec ZPIZ

  Izpolni zavarovanec poklicnega zavarovanja za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine pred starostno upokojitvijo v obveznem pokojninskem zavarovanju.

 10. Vloga za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini za upravičence po ZPZRTH

  Sestavni del vloge je Obrazec ZPIZ

  Izpolni zavarovanec poklicnega zavarovanja za informacijo o predvidenem datumu poklicne upokojitve in višini poklicne pokojnine na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik (ZPZRTH).

 11. Zahtevek za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine za upravičence po ZPZRTH

  Sestavni del vloge je Obrazec ZPIZ

  IIzpolni zavarovanec poklicnega zavarovanja za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine pred starostno upokojitvijo v obveznem pokojninskem zavarovanju na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik (ZPZRTH).

 12. Zahtevek zavarovanca za enkratno izplačilo oz. prenos sredstev za upravičenca do poklicne pokojnine po ZPZRTH

  Izpolni zavarovanec poklicnega zavarovanja za uveljavitev pravice do enkratnega izplačila oziroma prenosa sredstev glede presežka sredstev na osebnem računu Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ob uveljavitvi pravice do poklicne pokojnine po ZPZRTH.

  V primeru, da ste kot zavarovanec NEREZIDENT in želite pri izplačilu sredstev uveljavljati oprostitev davka od drugih dohodkov, priložite k vašemu zahtevku še izpolnjen in potrjen obrazec KIDO 8 - Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki ga najdete tukaj.

 13. Zahtevek za izdajo potrdila o vključenosti v poklicno zavarovanje (vloži zavarovanec)

  Izpolni zavarovanec poklicnega zavarovanja za informacijo o obdobju vključenosti v poklicno zavarovanje, ki jo potrebuje ZPIZ za izračun dodane dobe v primeru upokojitve.

 14. Izjava o določitvi upravičencev za primer smrti

  Zavarovanec poklicnega zavarovanja lahko določi upravičence za primer smrti zavarovanca v času do poklicne upokojitve. Če upravičenci niso določeni, se odkupna vrednost enot premoženja izplača dedičem umrlega zavarovanca.

OBRAZCI NAMENJENI ZAVEZANCEM
 1. Prijava v poklicno zavarovanje

  Izpolni zavezanec za prijavo zaposlenega v poklicno zavarovanje.

 2. Mirovanje poklicnega zavarovanja

  Izpolni zavezanec za mirovanje poklicnega zavarovanja.

 3. Obrazec za ponovno vzpostavitev poklicnega zavarovanja

  Izpolni zavezanec za ponovno vzpostavitev poklicnega zavarovanja.

 4. Obrazec za spremembe podatkov o zavarovancu Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja RS

  Izpolni zavezanec za spremembo podatkov o zavarovancu poklicnega zavarovanja.

 5. Poročilo o obračunanih in plačanih prispevkih

  Izpolni zavezanec za poročanje o obračunanih in plačanih prispevkih.

 6. Zahtevek za izdajo potrdila o vključenosti v poklicno zavarovanje (vloži zavezanec)

  Izpolni zavezanec za informacijo o obdobju vključenosti zavarovanca v poklicno zavarovanje, ki jo potrebuje ZPIZ za izračun dodane dobe v primeru upokojitve.

 7. Vloga za pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev za prenehanje plačevanja prispevkov za poklicno zavarovanje (vloži zavezanec)

  Izpolni zavezanec za informacijo o prenehanju plačevanja prispekov za poklicno zavarovanje.

OBRAZCI, NAMENJENI IZMENJAVI PODATKOV PREKO SPLETNE APLIKACIJE KaD.Net:

 1. Izjava o posredovanju in varovanju podatkov

  Izpolni zavezanec za potrebe posredovanja in varovanja podatkov v poklicnem zavarovanju.

 2. Obrazec za določitev, spremembo ali preklic pooblaščenca za posredovanje in varovanje podatkov

  Izpolni zavezanec za pooblastilo, spremembo ali preklic pooblastila za posredovanje in varovanje podatkov.

  več Navodila za izpolnjevanje obrazca
 3. Obrazec za določitev, spremembo ali preklic kontaktne osebe

  Izpolni zavezanec za namen komunikacije.

  več Navodila za izpolnjevanje obrazca
 4. Obrazec za spremembo podatkov o odgovorni osebi

  Izpolni zavezanec v primeru spremembe odgovorne osebe.

  več Navodila za izpolnjevanje obrazca


Kapitalska družba


Bodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.

- Vrni se nazaj na POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI

- Vrni se nazaj na PRVO STRAN

Priporočamo ogled naslednjih novic:
  Način obdavčitve pokojninskih dajatev, tehnika odmere in izračuna 2018
V letu 2018 v primerjavi s preteklim letom ni sprememb.
petek, 23.2.2018
 
  Pogoji za upokojevanje v 2018
Spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2018.
sreda, 27.12.2017
 
  Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
Vsebina in področje zakona.
ponedeljek, 26.2.2018
 
  Predčasna pokojnina v letu 2018
Pogoji za predčasno upokojitev 2018.
petek, 16.2.2018
 
 
 
 


 
Save Save