pišite nam | informacije o spletni strani | najbolj brane novice  
   
 
   
  PRVA STRAN  
  DRUŠTVA UPOKOJENCEV  
  MOJE ZDRAVJE  
  RECEPTI  
  MOJ VRT  
  ZANIMIVOSTI  
  IZLETI  
  ŠPORT IN REKREACIJA  
  ZDRAVA VADBA  
  PRAKTIČNI NASVETI  
  POMOČ, OSKRBA IN VAROVANA STANOVANJA  
  DOMOVI ZA STAREJŠE  
  POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI  
  PONUDBA ZDRAVILIŠČ  
 
Izplačilo letnega dodatka v letu 2018
torek, 20.2.2018
         

Letni dodatek za leto 2018 bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) večini uživalcev izplačal skupaj z julijskimi pokojninami 31. julija 2018. Uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja bo letni dodatek izplačan na podlagi 69. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/2017; v nadaljevanju ZIPRS1819).

Uživalcem pokojnin  bo letni dodatek v letu 2018 izplačan v naslednjih zneskih:

Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, in sicer v naslednji višini:

V znesek pokojnine za obračun letnega dodatka se na podlagi 1. odstavka 95. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 s spremembami; v nadaljevanju ZPIZ-2) upošteva seštevek zneska osebne in dela vdovske pokojnine oziroma seštevek zneskov družinske pokojnine po prvem in drugem roditelju.

Na podlagi 3. odstavka 69. člena ZIPRS1819 se v znesek pokojnine oziroma nadomestila upošteva tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin oziroma nadomestil iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine.

Na podlagi 8. odstavka 69. člena ZIPRS1819 bo letni dodatek za leto 2018 izplačan v pripadajočem sorazmernem delu, ki je odvisen od dopolnjene zavarovalne dobe v Republiki Sloveniji glede na skupno dopolnjeno dobo. Navedeno pomeni, da v kolikor uživalec prejema slovensko pokojnino v sorazmernem delu, se mu tudi letni dodatek po 96. členu ZPIZ-2 obračuna in izplača v sorazmernem delu. Primer izračuna sorazmernega dela letnega dodatka je razviden na koncu besedila.

Zavod bo uživalcem, ki so imeli na dan 1. januarja 2018 prebivališče v drugi državi, uživalcem, ki imajo bivališče v Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalcem z bivanjem v Republiki Sloveniji in po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, do sredine meseca marca 2018 v izpolnitev posredoval obrazec - »Izjava o višini tuje pokojnine«.

Vsi ti uživalci morajo zavodu predložiti podatke o višini tuje pokojnine, izplačane v mesecu januarju 2018, oziroma sporočiti, da ne prejemajo tuje pokojnine. Podatke lahko sporočijo preko spletnega portala, navedenega na spremnem dopisu, ali izpolnjeno izjavo vrnejo po pošti. V primeru, da bo zavod prejel podatke o višini tuje pokojnine najpozneje do 30. 4. 2018, bo letni dodatek izplačan do 30. 9. 2018 (večini teh uživalcev bo letni dodatek izplačan že 31. 7. 2018). Če bo zavod podatke o višini tuje pokojnine prejel do 30. 9. 2018, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2018. V primeru, da zavod podatkov o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. 9. 2018, bo letni dodatek izplačan v višini 100,00 evrov oziroma manj, če prejema pokojnino odmerjeno v sorazmernem delu.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juliju letos, se bo pripadajoči del letnega dodatka izplačal v sorazmernem delu glede na datum priznanja pravice skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

Skladno s 97. členom ZPIZ-2 se uživalcem pokojnin ali invalidskih nadomestil, ki pravico do prejemkov pridobijo v tekočem letu, letni dodatek izplača v sorazmernem delu (po dvanajstinah), izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine ali nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu niso že prejeli regresa za letni dopust v celoti.

Primer izračuna letnega dodatka za uživalce sorazmernega dela pokojnine:

Na odločbi, s katero je bila priznana pravica do prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, preverite, koliko imate dopolnjene skupne zavarovalne dobe in od tega, koliko mesecev v Republiki Sloveniji.

Primer: dopolnjenih imate 456 mesecev skupne zavarovalne dobe, od tega v Republiki Sloveniji 319 mesecev, to je 69,9 % od skupne zavarovalne dobe (319/456=0,699).

Višina pokojnine znaša na primer 552,81 EUR, kar predstavlja seštevek slovenske pokojnine v višini 335,47 EUR in pokojnine iz tujine v višini 217,34 EUR.

Glede na veljavno lestvico bi se uvrstili v izplačilo letnega dodatka v višini 210,00 EUR, ker pa imate slovensko pokojnino priznano v sorazmernem delu, se pripadajoči znesek letnega dodatka obračuna glede na spodaj navedeni izračun.

Izračun:


210,00 EUR × 69,9 %  = 146,79 EUR


ZPIZ


Bodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.

SaveSaveSave

- Vrni se nazaj na POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI

- Vrni se nazaj na PRVO STRAN

Priporočamo ogled naslednjih novic:
  Starostna pokojnina v letu 2018
Pogoji za starostno upokojitev v letu 2018.
ponedeljek, 19.2.2018
 
  Pogoji za upokojevanje v 2018
Spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2018.
sreda, 27.12.2017
 
  Predčasna pokojnina v letu 2018
Pogoji za predčasno upokojitev 2018.
petek, 16.2.2018
 
  Vdovska pokojnina v letu 2018
Pravica do vdovske pokojnine v letu 2018.
sreda, 14.2.2018
 
 
 
 


 
Save Save