pišite nam | informacije o spletni strani | najbolj brane novice  
   
 
   
  PRVA STRAN  
  DRUŠTVA UPOKOJENCEV  
  MOJE ZDRAVJE  
  RECEPTI  
  MOJ VRT  
  ZANIMIVOSTI  
  IZLETI  
  ŠPORT IN REKREACIJA  
  ZDRAVA VADBA  
  PRAKTIČNI NASVETI  
  POMOČ, OSKRBA IN VAROVANA STANOVANJA  
  DOMOVI ZA STAREJŠE  
  POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI  
 
Ali bo osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi pomagal pomoči potrebnim?
četrtek, 23.11.2017
         

ALI BO PREDLAGAN OSNUTEK ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI RESNIČNO POMAGAL POMOČI POTREBNIM?

Zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo uvaja novo vejo socialne varnosti in novo socialno zavarovanje, ki ga doslej nismo imeli. Ker gre za poskus celovitega sistemskega pristopa reševanja problematike oseb, ki potrebujejo pomoč druge osebe pri opravljanju temeljnih dnevnih aktivnosti in so od nje odvisne, smo se v Zvezi društev upokojencev Slovenije aktivno vključili v javno razpravo. Podpiramo prizadevanja o sistemski ureditvi zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, saj ga nujno potrebujemo in želimo, da bo prišlo do sprejema čim prej.

ZDUS-OVE PRIPOMBE IN PREDLOGI NA ZAKON O DOLGOTRAJNI OSKRBI IN ZAVAROVANJU ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

I.    Zavarovanje za dolgotrajno oskrbo in nosilec zavarovanja
Osnutek ZDOZDO uvaja posebno obvezno »univerzalno« socialno zavarovanje, v katerem imajo vsi določene obveznosti do tega zavarovanja, da bi bili zavarovanci skladno s svojimi potrebami po načelu solidarnosti deležni določenih pravic in kritja stroškov.

V deželah s socialnim zavarovanjem prevladuje ureditev, da z blagajno upravlja organ (običajno skupščina), ki ga sestavljajo predstavniki delodajalcev in zavarovancev. S tem, ko ima nosilec zavarovanja določeno avtonomijo, ima tudi določene dolžnosti in naloge, oboje pa je s predpisi in prakso zelo jasno razmejeno, od pristojnosti in nalog vlade, ministrstva in od nalog in pristojnosti združenj in organizacij izvajalcev storitev. Zasnove take avtonomije v ZDOZDO ni zaznati oziroma so nekatere opredelitve o tem dokaj meglene. Že 1. člen osnutka zakona dobro ureja: »...naloge Zavoda za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za dolgotrajno oskrbo v sistemu dolgotrajne oskrbe«.

II.    Pravice in postopki uveljavljanja pravic
Nova veja socialnega zavarovanja bi morala biti samostojna pravna oseba z lastnimi organi upravljanja, lastnimi prihodki, strokovno službo …

Zavarovanje za dolgotrajno oskrbo in obvezno zdravstveno zavarovanje imata veliko skupnih točk. Če zakonodajalec predvideva ustanovitev skupnega zavoda za obe ti področji, pa mora tudi določiti jasno mejo med pravicami iz enega in drugega zavarovanja, med finančnimi viri za njuno funkcioniranje, med izvajalci ter postopki njihovega uresničevanja. Glede tega osnutek ni dosleden.

III.    Izvajalci storitev dolgotrajne oskrbe in mreža javne zdravstvene službe na področju dolgotrajne oskrbe
Predlagani model ne upošteva dejstva, da prav na tem področju opravljajo pomembno vlogo humanitarne in druge samopomočne organizacije, ki bi jih lahko z ustreznimi podpornimi ukrepi stimulirali k še učinkovitejšemu delu in s tem k racionalnejši porabi sredstev, ki jih bo družba lahko namenila za ta sistem. Pri tem bi omenili tudi ZDUS-ov program Starejši za starejše, ki že več kot 10 let uspešno nudi laično prostovoljno pomoč starejšim na njihovem domu.

IV.    Financiranje dolgotrajne oskrbe
V 74. členu so predvidene prispevne stopnje za zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Med temi so le prispevki delodajalcev in delojemalcev ter ZPIZ-a. Temu je potrebno dodati tudi prispevke kmetov, samostojnih podjetnikov, samozaposlenih in države (ali občin) za osebe brez dohodkov in za osebe, za katere proračun plačuje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Poleg prispevkov za dolgotrajno oskrbo osnutek v poglavju 7.3 (členi od 75 do 80) uvaja novo obvezno doplačilo 0,48% od osnove za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo vsi zavarovanci, ki so zavezanci za plačilo zdravstvenega doplačila po Zakonu, ki ureja obvezno zdravstveno zavarovanje.

S tem predlogom se ne strinjamo, saj pomeni kršenje načela solidarnosti, ne gre pa tudi prezreti, da bo morala zavarovana oseba kriti kar velik del stroškov dolgotrajne oskrbe, kar ne bo dosegljivo. Za osebe z dohodkom pod določeno mejo mora to obveznost prevzeti država.

ZAKLJUČEK

Glede na vse navedeno Zveza društev upokojencev Slovenije predlaga, da se predlagani osnutek zavrne in oblikuje nov, primernejši koncept na podlagi jasnih izhodišč.


Predsednik Zveze DUS
Janez Sušnik


Upokojitev in pokojnine 2017 - informacije

Bodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.

SaveSaveSaveSaveSave

Stališča in predlogi k ZDOZDO_20 11 2017.pdf

- Vrni se nazaj na POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI

- Vrni se nazaj na PRVO STRAN

Priporočamo ogled naslednjih novic:
  Nagrada Državljan Evrope programu Starejši za starejše ZDUS
Slavnostna podelitev je bila petek, 30. 6. 2017 v Hiši EU.
ponedeljek, 3.7.2017
 
  Ministrica za zdravje na javni predstavitvi stališč in predlogov ZDUS
Nesprejemljiva stališča in predlogi ZDUS-a.
torek, 27.6.2017
 
  V uporabi je nov Statut ZDUS
S sprejetjem tega statuta preneha veljati dosedanji Statut ZDUS z dne 30. 9. 2008.
ponedeljek, 13.3.2017
 
  Z vodstvom ZDUS o problemih starejših
Govorili so o revščini med starejšimi, kar pri svojem delu opaža tudi Varuh.
sreda, 25.1.2017
 
  ZDUS uspel s predlogom zvišanja pokojnin za 40 let pokojninske dobe
Vlada za zvišanje pokojnin, koalicija za izplačilo ...
četrtek, 22.12.2016
 
 
 
 


 
Save Save
Anketa
Kam se poleti odpravite na oddih?
  Na slovensko obalo
  Na Hrvaško
  V toplice
  V hribe
  Obiščem tujo državo
   
Št. glasov 109