pišite nam | informacije o spletni strani | najbolj brane novice  
   
 
   
  PRVA STRAN  
  DRUŠTVA UPOKOJENCEV  
  MOJE ZDRAVJE  
  RECEPTI  
  MOJ VRT  
  ZANIMIVOSTI  
  IZLETI  
  ŠPORT IN REKREACIJA  
  ZDRAVA VADBA  
  PRAKTIČNI NASVETI  
  POMOČ, OSKRBA IN VAROVANA STANOVANJA  
  DOMOVI ZA STAREJŠE  
  POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI  
  PONUDBA ZDRAVILIŠČ  
 
Prostovoljno zdravstveno zavarovanje po zavarovalnicah
petek, 1.1.2016
         

Vsebina zavarovanja
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije razliko med celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški teh storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje po zakonu, ki ureja obvezna zdravstvena zavarovanja. Zavarovanje krije razliko za iste storitve in v istem časovnem obdobju, kot jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Obseg zavarovanja
Zavarovanje je brez omejitve zavarovalne vsote. Velja za območje Republike Slovenije. Skladno z zakonodajo, ki ureja zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji in izvedbenimi akti, ki urejajo področje obveznega zdravstvenega zavarovanja, velja zavarovanje tudi v tujini.

Odstotni deleži, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje

 •     pri zobni protetiki je delež doplačil 90 %,
 •     pri očesnih pripomočkih (očala) prav tako 90 %,
 •     pri nenujnih reševalnih prevozih 90 %,
 •     pri zdravilih z vmesne liste 90 %.

Pri storitvah osnovne zdravstvene dejavnosti znaša doplačilo 20 odstotkov, pri storitvah bolnišnične dejavnosti od 20 do 30 odstotkov. V nekaterih primerih (npr. zahtevnejši operativni posegi) je lahko celotni znesek opravljene storitve visok, zaradi česar lahko teh 20 odstotkov doplačil pomeni velik izdatek za bolnika.

Čakalna doba
Zavarovanje ima čakalno dobo treh mesecev, z izjemo tistih zavarovancev, ki nam bodo predložili potrdilo o tem, da niso bili več kot en mesec nezavarovani.

Socialno ogroženi
1.1.2009 sprejeta novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K) prinaša pomembne novosti za socialno ogrožene zavarovance.

Socialno ogroženim zavarovancem ni potrebno več plačevati premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj je plačevanje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev (doplačil) nase prevzel proračun Republike Slovenije. RS zagotavlja iz proračunskih sredstev razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev za zavarovance, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči.

(Triglav d.d., Vzajemna d.v.z.)

TRIGLAV, ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, D.D.

Zavarovalna premija

Pribitek na premijo
Pribitek na premijo je posledica pozne vključitve zavarovanca v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za vsako polno leto nezavarovanosti po 1.1.2006, se premija skladno z zakonodajo poviša za 3 %. Skupno povišanje premije lahko znaša največ 80 %.

Sklenitev zavarovanja
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklene oseba, ki ima veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji in je zavezanec za doplačila. Zavarovanje lahko sklenete preko spletne strani ali pa pokličete svojega območnega zastopnika (seznam je na dnu strani).

Tukaj si ogledate Splošne pogoje za prostovoljna zdravstvena zavarovanja - ZZ11.

Premija je skladno z zakonom enotna za vse zavarovance. Vsi, ki sklenejo zavarovanje preko spletne strani, pridobijo tudi maksimalni 3 % popust na premijo.

ADRIATIC SLOVENICA D.D.

Kolikšna je premija in kdo se lahko zavaruje?
 • Mesečna premija s 1 % popustom znaša 28,06 EUR.
 • Osnovna mesečna premija znaša 28,34 EUR.
 • Plačevanje mesečne premije je lahko mesečno, trimesečno, polletno ali letno.
 • Davek od prometa zavarovalnih poslov se ne obračunava.
 • Zavaruje se lahko vsaka oseba, ki ima po Zakonu status zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju.
Popusti
 • 1 % popust za plačilo preko direktne bremenitve (trajni nalog), pokojnine,
 • 1 % popust za letno plačilo premije,

Popusti se med seboj izključujejo.

Kako do popusta?
 • Upokojenci, ki na Pristopni izjavi označijo način plačila z odtegljajem pri pokojnini preko ZPIZ-a se avtomatično vključijo v AS-ovo skupinsko ponudbo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in pridobijo 1 % popust. Vse potrebno z ZPIZ-om uredi zavarovalnica.
 • Vsi ostali pa lahko pridobijo svojo Pristopno izjavo na vseh agencijah in enotah Adriatica Slovenice in v KD Finančnih točkah. Vsakdo lahko pridobi 1 % popust, če se odloči za plačilo mesečne premije preko trajnega naloga, z odtegljajem pri plači, pokojnini in za letno plačilo premije
Kdaj prične veljati zavarovanje?
Že naslednji dan po sklenitvi.

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje se sklene za najmanj eno leto, izjemoma za krajše obdobje za osebe, katerih status zavarovane osebe v zdravstvenem zavarovanju je časovno omejen. Zavarovalec oziroma zavarovanec lahko odpove pogodbo po poteku enega leta. Odpovedni rok je tri mesece.

VZAJEMNA, D.V.Z.

Mesečna premija
Mesečna premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje je pri Vzajemni najnižja in znaša 27,62 EUR, s 3-odstotnim popustom pa 26,79 EUR.

Katere stroške krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje?
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške naslednjih doplačil:
 • zdravstvene storitve na področju vseh zdravstvenih dejavnosti, ki niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno s storitvami nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču,
 • vsa zdravila s pozitivne in vmesne liste (do priznane vrednosti za to zdravilo), predpisana na recept,
 • nenujni reševalni prevozi,
 • zdravstveni pripomočki,
 • ortopedski, ortotični, slušni, očesni, ortodontski in drugi tehnični pripomočki ter zobnoprotetični nadomestki (do priznane vrednosti).

Vir: Triglav d.d., Adriatic Slovenica d.d., Vzajemna d.v.z.


Bodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.

Save
Save
Zdravstveno zavarovanje

- Vrni se nazaj na MOJE ZDRAVJE

- Vrni se nazaj na PRVO STRAN

Priporočamo ogled naslednjih novic:
  Prostovoljno zdravstveno zavarovanje
Prostovoljno zdravstveno zavarovanje izvajajo zavarovalnice.
petek, 1.1.2016
 
  Obvezno zdravstveno zavarovanje
Zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji obvezno za vse osebe, ki izpolnjujejo z ZZVZZ predpisane pogoje.
petek, 1.1.2016
 
  Zavarovane osebe
Zavarovanci so tisti, ki plačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma ga za njih plačajo ...
petek, 1.1.2016
 
  Pravica do medicinskih pripomočkov
Kakšne so vaše pravice do pripomočkov pri boleznih ...
nedelja, 5.3.2017
 
  Pravice do pripomočkov za sladkorne bolnike
Kakšne so pravice pri zdravljenju sladkorne bolezni?
ponedeljek, 8.8.2016
 
 
 
 


 
Save Save