pišite nam | informacije o spletni strani | najbolj brane novice  
   
 
   
  PRVA STRAN  
  DRUŠTVA UPOKOJENCEV  
  MOJE ZDRAVJE  
  RECEPTI  
  MOJ VRT  
  ZANIMIVOSTI  
  IZLETI  
  ŠPORT IN REKREACIJA  
  ZDRAVA VADBA  
  PRAKTIČNI NASVETI  
  POMOČ, OSKRBA IN VAROVANA STANOVANJA  
  DOMOVI ZA STAREJŠE  
  POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI  
  PONUDBA ZDRAVILIŠČ  
 
Pravica do medicinskih pripomočkov
nedelja, 5.3.2017
         


Medicinski pripomočki so sredstva potrebna za zdravljenje ali medicinsko rehabilitacijo. Pravico do medicinskih pripomočkov določata Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Zakon) in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila). Na osnovi teh predpisov ZZZS zagotavlja zavarovanim osebam uresničevanje pravic do medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Natančneje so vrste pripomočkov ter bolezni in zdravstvena stanja zavarovanih oseb, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček, s pooblastili, postopki za uveljavljanje pravic in cenovnimi standardi in pogodbenimi cenami opredeljeni v Seznamu s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovni standardi.

Vrste medicinskih pripomočkov

Medicinski pripomočki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so: proteze udov, estetske proteze, ortoze za stabilizacijo udov in hrbtenice, ortopedska obutev, vozički ter ostali pripomočki za gibanje, stojo in sedenje, električni stimulatorji in ostali aparati (npr. za podporo pri dihanju), pripomočki za nego na bolnikovem domu (postelje z dodatki, sanitarni pripomočki, blazine proti preležaninam), kilni pasovi, pripomočki pri težavah z odvajanjem seča in blata, pripomočki pri zdravljenju sladkorne bolezni, kanile, pripomočki za slepe in slabovidne, pripomočki za izboljšanje vida, pripomočki za sluh in govor, obvezilni material in ostali medicinski pripomočki.

 

Posamezne vrste medicinskih pripomočkov so opredeljene v trenutno veljavnem Šifrantu MP za potrebe programskih hiš izvajalcev zdravstvenih storitev, socialnih in drugih zavodov, dobaviteljev (arhiv šifrantov pred 1. 1. 2013 je dostopen na naslednji povezavi:  Šifrant MTP).

 

Pri uveljavljanju pravic do psa vodiča slepih se upoštevajo pogoji, ki so določeni v Sklepu o kriterijih za dodelitev psa vodiča slepih in Pravilniku o preizkusu psa vodiča slepih.

Standard medicinskih pripomočkov

Vsak medicinski pripomoček ima svoj standard, s katerim je določena njegova cena, material, iz katerega je izdelan in trajnostna doba. Dobavitelj je dolžan zagotavljati standardne medicinske pripomočke brez doplačil. V primeru, da zavarovana oseba s posebno izjavo pri dobavitelju zahteva ali predhodno soglaša, da se ji izda boljši, kvalitetnejši oziroma dražji pripomoček, kot to določa standard, mora razliko med zneskom cenovnega standarda in dejansko ceno plačati sama.

 

Če medicinski pripomočki znotraj posamezne vrste, ki so navedeni v pogodbah z ZZZS, za zavarovano osebo zaradi njenega zdravstvenega stanja niso funkcionalno ustrezni, je zavarovana oseba upravičena do medicinskega pripomočka z enakim namenom uporabe in enakimi lastnostmi, ki je funkcionalno ustrezen in najcenejši na slovenskem trgu. Potrebo po takšnem medicinskem pripomočku ugotovi pooblaščeni zdravnik, o upravičenosti pa odloča ZZZS.

 

Trajnostna doba medicinskega pripomočka je obdobje, pred iztekom katerega zavarovana oseba ni upravičena do novega medicinskega pripomočka v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Trajnostne dobe medicinskih pripomočkov so glede na njihovo naravo in način uporabe različno dolge in so opredeljene s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja. Po preteku trajnostne dobe je zavarovana oseba upravičena do novega medicinskega pripomočka, če zdravnik ugotovi, da je prejšnji funkcionalno neustrezen ali neuporaben in se ga ne da popraviti ali prilagoditi. Zavarovana oseba ima pravico do novega medicinskega pripomočka še pred iztekom trajnostne dobe v primeru anatomskih in funkcionalnih sprememb, zaradi katerih je postal medicinski pripomoček neustrezen in se ga ne da predelati z manjšimis stroški, manjšimi od 50 % vrednosti novega medicinskega pripomočka. Predlog za nov medicinski pripomoček pred iztekom trajnostne dobe poda pooblaščeni zdravnik, o upravičenosti pa odloči imenovani zdravnik ZZZS.

Kdaj stroške nabave medicinskih pripomočkov v celoti krije ZZZS?

ZZZS zagotavlja plačilo medicinskih pripomočkov v njihovi celotni vrednosti v okviru dogovorjenega standarda:

1. posameznim skupinam oseb, to je:

 • otrokom, učencem, študentom ter otrokom in mladostnikom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
 • duševno in telesno prizadetim odraslim osebam,
 • zavarovanim osebam - invalidom s priznano najmanj 70% telesno okvaro po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
 • zavarovanim osebam starejšim od 75 let,
 • osebam, ki izpolnjujejo dohodkovni pogoj za pridobitev dajatev po predpisih o socialnem varstvu in zavarovanim osebam, katerih izdatki za doplačilo k storitvam iz obveznega zavarovanja v posameznem koledarskem letu presežejo znesek, ki ga določi ZZZS,
 • osebam, ki so v primerih nujnega zdravljenja upravičene do določenih pripomočkov za gibanje in sedenje, inkontinenco in nekaterih drugih pripomočkov v celoti v breme ZZZS. 

2. v primerih zdravljenja določenih bolezni in stanj:

 • malignih bolezni, mišično in živčno mišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize,
 • epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni, multiple skleroze in psoriaze,
 • poškodb pri delu,
 • poklicnih bolezni in
 • pri nekaterih drugih stanjih.

Kdaj lahko dobavitelj zahteva neposredno doplačilo za medicinski pripomoček?


ZZZS na osnovi sklenjenih pogodb z dobavitelji in na temelju veljavnih pravnih predpisov zagotavlja zavarovanim osebam medicinske pripomočke po standardni ceni in kakovosti brez dodatnih neposrednih doplačil, razen v primerih, ko zavarovana oseba izrecno zahteva nad-standardni pripomoček in ga dobavitelj lahko zagotovi, ali v primerih, ko zavarovana oseba ni prostovoljno zavarovana za tveganja doplačil, kot to določa Zakon.

Kdaj del stroškov nabave (doplačila do polne vrednosti storitev) za standardni medicinski pripomoček krije zavarovana oseba sama?

Zavarovane osebe pri uveljavljanju pravic do medicinskih pripomočkov neposredno doplačajo določen odstotek (od 10% do 90%) njihove polne vrednosti oz. se lahko za tveganje doplačila prostovoljno zavarujejo pri zavarovalnicah, ki ponujajo takšna zavarovanja. Pri uveljavljanju pravice do medicinskih pripomočkov mora biti zavarovana oseba predhodno 3 do 6 mesecev prijavljena v obvezno zdravstveno zavarovanje, razen v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
Vir: ZZZS

Bodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.

Save
Zdravstveno zavarovanje

- Vrni se nazaj na MOJE ZDRAVJE

- Vrni se nazaj na PRVO STRAN

Priporočamo ogled naslednjih novic:
  Pravice do pripomočkov za sladkorne bolnike
Kakšne so pravice pri zdravljenju sladkorne bolezni?
ponedeljek, 8.8.2016
 
  Pravica do medicinskih pripomočkov
Kakšne so vaše pravice do pripomočkov pri boleznih ...
nedelja, 5.3.2017
 
 

četrtek, 1.1.1970
 
  Zdravstveno zavarovanje - informacije
Koristne in uporabne informacije v zvezi z obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem.
nedelja, 1.1.2017
 
  Zavarovane osebe
Zavarovanci so tisti, ki plačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma ga za njih plačajo ...
petek, 1.1.2016
 
 
 
 


 
Save Save